GON

Onze school werkt samen met Berkenboom Mozaïek, een school met GON - ondersteuning Type 7

Wat is GOn-type 7

De afkorting GON staat voor geïntegreerd onderwijs. Het geïntegreerd onderwijs is een

samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs.

GON biedt leerlingen met een beperking extra ondersteuning om hen optimaal te integreren in het

gewoon onderwijs. Vanuit Berkenboom Mozaïek werken wij specifiek met leerlingen met een

autismespectrumstoornis, kortweg ASS.

 

Deze leerlingen hebben een normale begaafdheid. GON ASS biedt ondersteuning aan de verschillende partijen vanuit zijn kennis van het buitengewoon onderwijs en specialisatie binnen ASS. GON moet een bewuste en gemotiveerde keuze zijn van CLB, leerling, ouders, directie, schoolteam en klasleerkracht.

 

Meer info vind je op de website van Berkenboom Mozaïek.

http://www.berkenboom-mozaiek.be