Instapmomenten peuters

Peuters kunnen ingeschreven worden vanaf de dag dat zij 2.5 jaar worden. Zij mogen naar school komen op het instapmoment volgend op die dag.

 Instapmomenten:

- de eerste schooldag van september

- de eerste dag na de herfstvakantie

- de eerste dag na de kerstvakantie

- 1 februari

- de eerste dag na de krokusvakantie

- de eerste dag na de paasvakantie

- de maandag na Hemelvaartsdag